Et ırkları ticareti

Sığır yetiştiriciliğinin en önemli ürünü sığırların etidir. Sürekli artan küresel et tüketimi, dünyadaki sığır yetiştiricilerini çok zorluyor. Bu mücadelenin fırsata dönüştürülmesi için çok iyi planlanması gerekiyor. Ulusararası et ihtiyacı beslenme, yaş, genetik eğitim ve hayvanların sağlığı gibi önemli faktörlere bağlıdır. Etin kalitesini esas olarak bu faktörler etkiler.

Altinstern, size yerel şartlara, iklime ve diğer koşullara uyum sağlayan, çeşitli besi ırkları teklif etmektedir.
Aberdeen - Angus et ırkları
Hereford et ırkları
Limousin et ırkları
Charolais et ırkları
Simmental et ırkları