Simmental damızlık ırkları

Simmental damızlık sığırların ataları 5. yüzyılda bugünkü İsviçre ortamına getirilen Simmental damızlık sığırlarına dayanmaktadır. Uzun yetiştirme süreci, bugünkü Simmental sığırlarını oluşturdu ve adı Bern kantonundaki Simme Nehri'nden gelmektedir.

Çeşitli ekonomik koşullardan dolayı yetiştirme süreci 20. yüzyıla kadar sürdü. Simmental sığırlarının yüksek doğurganlık, iyi üreme yetenekleri ve yerel iklime adaptasyonları gibi farklı karakterik özellikleri, Simmental sığırlarının Afrika, Avrupa ve Amerika'ya yayılmasını sağlamıştır. 

Çift amaçlı olan Simmental sığırı, hem süt üretiminde hem de et üretiminde uluslararası alanda mükemmel sığır olarak kendini kanıtlamıştır.

Uzun yetiştirme süreci, bugünkü Simmental sığırlarını oluşturdu ve adı Bern kantonundaki Simme Nehri'nden gelmektedir.

Genel bakışa geri dön
Genel bakışa geri dönmek istersiniz resime lütfen tıkılayın.